גרסה כשרה לנקיה C2 - כשלוחצים 0 ארוך יהיה כתוב "נוקיה C2 בגרסה כשרה"