תוכנה לשינוי התפריט בנוקיה


תוכנה להכשרת הפלאפון . ושינוי התפריט על פי עיצוב אישי