צוות ישראל אקספרס
המורכב מאנשי מקצוע דינמיים ויצירתיים, בתחום היבוא והשיווק